Servicii

Strategie & Inovație

Strategie Corporativă sau Departamentală

 • Dezvoltarea strategiei
 • Pregătirea documentației pe strategie
 • Facilitatea sesiunilor strategice

Managementul inovației

 • Definirea modalităților de protecție a proprietății intelectuale
 • Evaluarea inițiativelor
 • Monitorizarea performanței

Studii de fezabilitate

 • Identificarea alternativelor
 • Definirea criteriilor de evaluare
 • Analiza inițiativelor alternative
 • Pregătirea planului de implementare

Creștere prin achiziții

 • Revizuirea comprehensivă a obiectivelor de achiziții
 • Due dilligence comercial